پشت گرد (کیفوز) (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره3)

انجام حرکات اصلاحی در تقویت ستون فقرات و جلوگیری از ایجاد پشت گرد بسیار موثر است. لذا داشت اطلاعات کافی نسبت به نوع حرکاتی که باعث اصلاح پشت گرد (کیفوز) می­گردد می­تواند در بهبود کارایی نقش موثری ایفا نماید. در اين كتاب سعي شده است مطالب كاملي راجع به کیفوز (پشت گرد)، علل ایجاد و روش‌هاي مقابله با آن ارائه شود.