بشنو صدای باران – مجموعه شعر

این کتاب مجموعه اشعار خانم آذرم‌دخت ساری اصلانی (قائدپور) می‌باشد. همچنین در انتهای کتاب عکس تعدادی از تابلوهای نقاشی ایشان نیز در کاغذ گلاسه و رنگی چاپ شده است.

و تو …

باور كني

آن قطرة باران كوچك را

كه باد

آرام آرامش كشاند

تا بباراند

همان جايي

كه گيرد دانه‌اي

از لطف و مهرش جاودان هستي