صافی کف پا (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 4)

صافي كف پا يكي از مشكلات شايع در كودكان، نوجوانان و بزرگسالان است. چنانچه صافي كف پا به‌موقع شناسايي شود و اقدامات لازم در جهت اصلاح و جلوگيري از تشديد آن به‌عمل آيد، مي‌توان از عوارض آن جلوگيري نمود. در اين كتاب سعي شده است مطالب كاملي راجع به صافي كف پا و روش‌هاي مقابله با آن ارائه شود.