مؤسسه فرهنگی و هنری رادنواندیش با داشتن نیروی انسانی مجرب و متخصص در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، مدیریتی و مهندسی، مشاوری امین برای سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه‌های مطالعات استراتژیک، مطالعات مدیریتی، بهبود سیستم‌ها، مطالعات سازمانی و ... است. فهرستی از پروژه‌های مرتبط بدین شرح است:
مركز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالعات اجمالی طرح جامع موسیقی كشور
معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مطالعات تدوین سند ملی توسعه سینما
مؤسسه، مطالعات طرح مدیریت دانش موسیقی ایران
بخش خصوصی، مطالعات آسیب‌شناسی نظام استفاده از برنامه‌های ماهواره
بخش خصوصی، طرح آماری (نظرسنجی) استفاده از برنامه‌های ماهواره
بخش خصوصی، مطالعات تدوین برنامه تجاری طراحی و ساخت دائره‌المعارف فیلمیك ایران
بخش خصوصی، مطالعات تدوین طرح توجیهی ایجاد شركت توسعه سینما
دومین جشنواره فیلم پلیس، مطالعات راهبردی جشنواره فیلم پلیس قوه قضائیه، مطالعات تدوین طرح جامع اطلاع‌رسانی
قوه قضائیه، همکاری در تهیه پورتال دفتر آمار و انفورماتیک
قوه قضائیه، مطالعات طراحی پورتال خدمات الکترونیک قضایی
قوه قضائیه، مشاور تدوین شرح وظایف و برنامه راهبردی حوزه فرهنگی و اجتماعی قوه قضائیه
وزارت آموزش و پرورش، اداره كل امور فرهنگی و هنری، تدوین راهنمای آموزش غیرحضوری طراحی صحنه
سازمان تربیت بدنی، مطالعات تهیه سند راهبرد نظام جامع تربیت بدنی و ورزش كشور (طرح جامع ورزش)
مؤسسه، بررسی كتیبه‌های اسلامی قرون 7 و 8 در گنجینة ملی ایران
مؤسسه، بررسی تندیس‌ها، سردیس‌ها و رخدیس‌های دوران پیش از اسلام با توجه به جلوه‌های آیینی در گنجینة ملی ایران
مؤسسه، مطالعات بررسی تأثیرات متقابل موجودات تلفیقی، تركیبی، افسانه‌ای دو تمدن كهن ایران و بین‌النهرین بر یكدیگر
مؤسسه، طرح نیازسنجی فرهنگی و هنری سازمان‌ها
مؤسسه، مطالعات آسیب‌شناسی مدیریت برنامه‌های هنری (در حال تدوین)
مؤسسه، آسیب‌شناسی نظام آموزش موسیقی در كشور با تأكید بر ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی