تا با توام، بیشتر از همه‌ام

(گزیده‌ای از نثرهای شاعرانه‌ی کهن فارسی)

سال چاپ: 1392- نوبت چاپ: اول

قیمت: 10000 تومان

قطع: جیبی  جلد و متن : چهار رنگ

منصور ملکی

این کتاب گزیده‌ها و نمونه‌هایی از زیباترین و شاعرانه‌ترین نوشته‌هاست در ادبیات منثور و کهن فارسی.

طرح جامع موسیقی کشور

سال چاپ: 1384- نوبت چاپ: اول

قیمت: 2500 تومان

قطع: وزیری  جلد: چهار رنگ

بردیا صدرنوری

 

کتاب حاضر راهبردی برای شناخت و باز مهندسی و طراحی نظام موسیقی کشور با رویکردی مهندسی و سیستمی است که این مباحث را دربر دارد: مبانی نظری، شناخت و تحلیل وضعیت موجود نظام موسیقی کشور، مطالعه تطبیقی نظام موسیقی، تحلیل SWOT نظام موسیقی کشور، مطالعات راهبردی نظام موسیقی کشور، طراحی ساختار کلان نظام موسیقی کشور و طرح‌های توسعه‌ی نظام موسیقی کشور.