تا با توام، بیشتر از همه‌ام

(گزیده‌ای از نثرهای شاعرانه‌ی کهن فارسی)

سال چاپ: 1392- نوبت چاپ: اول

قیمت: 10000 تومان

قطع: جیبی  جلد و متن : چهار رنگ

منصور ملکی

این کتاب گزیده‌ها و نمونه‌هایی از زیباترین و شاعرانه‌ترین نوشته‌هاست در ادبیات منثور و کهن فارسی.