برگ برنده- You can win- ابزاری گام به گام برای موفقیت

افراد موفق كارهاي متفاوتي انجام نميدهند، آنها كارها را به شيوهاي متفاوت انجام ميدهند.

اين كتاب براي افرادی است که قصد موفق شدن دارند و تمايل به اختصاص زمان و تلاش لازم براي موفقيت دارند.