طرح جامع موسیقی کشور

کتاب حاضر راهبردی برای شناخت و باز مهندسی و طراحی نظام موسیقی کشور با رویکردی مهندسی و سیستمی است که این مباحث را دربر دارد: مبانی نظری، شناخت و تحلیل وضعیت موجود نظام موسیقی کشور، مطالعه تطبیقی نظام موسیقی، تحلیل SWOT نظام موسیقی کشور، مطالعات راهبردی نظام موسیقی کشور، طراحی ساختار کلان نظام موسیقی کشور و طرح‌های توسعه‌ی نظام موسیقی کشور.

در آغوش رنگ‌ها

«در آغوش رنگ‌ها» عنوان آلبوم موسیقی به نوازندگی پیانوی «سپاس صدرنوری» نوجوان ۱۵ ساله است که توسط مؤسسه فرهنگی هنری رادنواندیش منتشر و راهی بازار موسیقی کشور شده است. این آلبوم شامل پانزده قطعه با عناوین خدا، پرواز، عشق، انتظار، ماهتاب، برف، نت ها نیز می گریند! در آغوش رنگ ها، والس او، شبنم، کی میایی؟، مادر، طوفان، هر جا را می نگرم…، و پایان می باشد، که همگی از ساخته های این هنرمند نوجوان است. این اثر را می توان به عنوان الگویی خوب برای همه نوجوانان معرفی نمود.