نگاهی به آیین دادرسی مدنی

استاد یوسف نوبخت سال­های متمادی در مسند قضاوت، وکالت و استادی دانشگاه مشغول به فعالیت بوده است، و این کتاب حاصل خدمات و اشتغالات قضایی و وکالتی و همچنین ثمره شرکت مستمر در جلسات مباحثه و رایزنی با قضات شریف و نشست‌های مشاوره و کنکاش علمی و حقوقی با وکلای محترم دادگستری و حقوق‌دانان گرانقدر و نیز نتیجه تدریس برای دانشجویان و داوطلبان و کارآموزان حرفه قضاوت و وکالت است.

این کتاب شامل شرح و تفسیر و نقد و تحلیل مواد قانون آیین دادرسی دادگاه­ های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. مؤلف در این کتاب، در اکثر مواد قانونی، مطالب مهم هر ماده را با ذکر مثال از انواع دعاوی مدنی و در بندهای جداگانه آورده و تلاش نموده است در موارد نقص یا ابهام یا اجمال یا سکوت و یا اشتباه قانون، اظهارنظر کرده و راه حل مناسب را ارائه نماید.

همچنین به اقتضای مناسبت موضوعات، نظریات قضایی دادرسان و حقوقدانان برجسته و نیز آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور نیز در کتاب منعکس شده است. به منظور تسهیل مطالعه‌کنندگان در مراجعه به قانون و تطبیق آن با نوشته های کتاب، مواد قانونی نیز در کتاب گنجانده شده است.