آلبوم «آوای زندگی» (زندگی جاریست 2) منتشر شد

این اثر نیز همچون زندگی جاریست، بر مبنای آرامش در موسیقی طرح‌ریزی و اجرا گردیده است.

نوازنده در یادداشت داخل آلبوم می‌نویسد: آلبوم “آوای زندگی” را به آوا کوچولوی بزرگ، مهربان و دوست‌داشتنی تقدیم می‌کنم؛ تا آن را همراه با فرشته‌های آسمانی گوش کند؛ در بهشت برین و در کنار نهرهای جاری آن … و با هم بخوانند که “زندگی جاریست …”

این اثر بیشتر بر مبنای بداهه نوازی بر اساس ساخته‌های این نوازنده اجرا گردیده است که عناوین آنها عبارتند از: برای آوا، یاد او، شهرزاد، بداهه‌نوازی در ماهور و یاد گیلان می‌باشد.