كليات تمرينات اصلاحي (سري كتاب‌هاي آموزشي- شماره 1)

سال چاپ: 1387- نوبت چاپ: دوم

قیمت: 1500 تومان

قطع: وزیری  جلد: چهار رنگ

يحيي سخنگويي 

انجام حركات اصلاحي در ناهنجاري‌هاي مختلف با توجه به گستردگي حركات نياز به اطلاعات پايه­ اي در مورد هر نوع از حركات است. لذا داشتن اطلاعات كافي به نوع حركات اعم از قدرتي، استقامتي، تنفسي، كششي و… در بهبود كارايي نقش موثري ايفا مي­نمايد. در اين مجموعه برخي روشهاي و اهداف تمرينات مختلف آورده شده است.