پویش (کمپین) احترام به پیشکسوتان هنر

احترام به بزرگ تر و پیشکسوت از مهمترین آموزه‌های اخلاقی، فرهنگی و دینی ما ایراینان است که سرمایه‌ای فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود و همگان به ویژه کسانی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند وظیفه در حفظ و ارتقای آن دارند. در این میان، آشنا ساختن کودکان و نوجوانان که آینده‌سازان این مرز و بوم به شمار می‌روند با این آموزه‌ها و ارزش‌های اخلاقی و فرهنگی از اهمیت به سزایی برخوردار است.
در این راستا، مؤسسه فرهنگی هنری راد نو اندیش به عنوان یک وظیفه انسانی و یک مسئولیت فرهنگی و اجتماعی، “اخلاق‌مداری در حوزه فرهنگ و هنر” و “ترویج فرهنگ احترام و تکریم پیشکسوتان هنر” را مورد تاکید مجدد قرار داده و بدین منظور “پویش احترام به پیشکسوتان هنر” را در قالب برنامه‌های سومین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم 3) راه‌اندازی می نماید.

کودکان و نوجوانان تا 18 سال می‌توانند در این پویش شرکت نمایند و احساس خود را نسبت به یک بزرگتر و پیشکسوت هنری در قالب جمله یا پیامی کوتاه تا تاریخ 5/10/1395به دبیرخانه جشنواره از طریق کانال تلگرامی “پویش احترام به پیشکسوتان هنر” به آدرس @messagepooyeshehteram ارسال نمایند و به این سرمایه‌های ارزشمند کشور ادای دین نمایند.

گزیده پیام‌ها در کتاب جشنواره منتشر و از ارسال کنندگان پیام‌های برگزیده در مراسم اختتامیه سومین جشنواره و جایزه همایون خرّم که 17 دی ماه 1395 در تالار حدت برگزار می‌شود، تقدیر به عمل خواهد آمد.
روابط عمومی دبیرخانه سومین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم 3)