رنگاژین – گزیده ی آثار نقاشی -1363-1391

رنگاژین تازه ­ترین کتاب هنرمند نقاش احمد وثوق­ احمدی شامل گزیده آثار نقاشی­ های آبرنگ احمد وثوق احمدی طی سال­های 1363-1391 است.

احمد وثوق ­احمدی شامگاه دهم دی ماه 1326 در تاکستان قزوین به دنیا آمد.

در ایام نوجوانی بود که با نقاشی آشنا شد. استاد احمد کامکاری، از خوشنویسان و نقاشان آبرنگ قزوین بیشترین تأثیر را در انتخاب نقاشی آبرنگ در ایشان داشت.

همچنین در این مسیر از رهنمودهای اساتید بزرگی چون علی اشراقی (از شاگردان مکتب کمال ­الملک) و استاد

علی­ اکبر خان صفتی نیز بهره گرفته است.

حاصل این سال­ ها برگزاری چندین نمایشگاه دسته جمعی و انفرادی در داخل و خارج از کشور بوده است.